FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शौक्षिक अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/17/2020 - 11:01 PDF icon सामुदायिक विधालय अनुदान सहायता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
आर्थिक विधेयक ऐन २०७७/२०७८ ७७/७८ 09/15/2020 - 13:43 PDF icon ७ स्थानीय राज पत्र भाग १ आर्थिक विधेयक.pdf
आर्थिक विनियोजन ऐन २०७७/२०७८ ७७/७८ 09/15/2020 - 13:40 PDF icon ६ स्थानीय राजपत्र भाग १ विनियाेजन एन.pdf
आठराई पालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:11 PDF icon आठराई पालिकाको सहकारी ऐन
आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:03 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
आठराई गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:03 PDF icon आठराई गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐन
आठराई गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/24/2019 - 11:02 PDF icon आठराई गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५
आठराइ गा पा शिक्षा एेन २०७५ ७५/७६ 09/10/2018 - 14:23 PDF icon आठराइ गा पा शिक्षा एेन २०७५
आठराई गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/27/2018 - 11:26 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५/०७६
आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/27/2018 - 11:16 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७५-०७६.pdf