FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 06/30/2021 - 20:55

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी ।

७७/७८ 06/13/2021 - 13:26

बोलपत्र सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/29/2021 - 12:36

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी ।

७७/७८ 04/18/2021 - 14:38

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 04/11/2021 - 16:39

आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कनमा छनौट सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/31/2021 - 20:44 PDF icon सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 03/02/2021 - 16:01

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सामग्रीहरु खरिद सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/24/2021 - 12:39

बोलपत्र खरीद सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/12/2021 - 13:34

क्याटलग शपिङ विधिबाट मोटर साइकल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि शिलबन्दी पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/19/2020 - 15:24

Pages