FAQs Complain Problems

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
अपाङ्गता रोकथाम कार्यक्रमको करूणा फाउण्डेसन सँग भएको सम्झौता २०८०/८१ PDF icon अपाङ्गता रोकथाम कार्यक्रमको करूणा फाउण्डेसन सँग भएको सम्झौता राजपत्र.pdf Friday, July 5, 2024 - 14:40
खाम्लालुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्झौता (आठराई गा.पा. र भारतीय राजदुतावास) २०८०/८१ PDF icon खाम्लालुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्झौता राजपत्र.pdf Friday, July 5, 2024 - 14:39
मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सम्झौता (आठराई गा.पा. - फेदाप गा.पा. र कोशी प्रदेश) २०८०/८१ PDF icon मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सम्झौता राजपत्र.pdf Friday, July 5, 2024 - 14:38
कर्मचारीहरूको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि – २०८१ २०८०/८१ PDF icon कर्मचारीहरूको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि – २०८१ राजपत्र.pdf Friday, July 5, 2024 - 12:06
टोल विकास संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्नका लागि बनेको कार्यविधि – २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८० सहित) २०८०/८१ PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७५ संशोधन सहित.pdf Wednesday, July 3, 2024 - 15:57
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf Tuesday, July 2, 2024 - 17:32
आठराई गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ PDF icon आठराई गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf Tuesday, July 2, 2024 - 17:06
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf Tuesday, July 2, 2024 - 16:45
आयोजना व्यवस्थान तथा सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि - २०८० २०८०/८१ PDF icon आयोजना व्यवस्थान तथा सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि -२०८०.pdf Tuesday, July 2, 2024 - 16:11
आठराई गाउँपालिकाको यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ PDF icon आठराई गाउँपालिकाको यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf Tuesday, July 2, 2024 - 15:57

Pages