FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठराई गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/18/2021 - 11:52 PDF icon वन ऐन राजपत्र ,२०७७.pdf
आठराई गा.पा. भित्रका सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा शैक्षिक अनुदान सहायता सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ ७७/७८ 06/27/2021 - 14:02 PDF icon सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा शैक्षिक अनुदान सहायता सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७.pdf
आठराई गाउँ कार्यपालिकाको "ब्याक हो लोडर " सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 01/21/2021 - 13:37 PDF icon भाग २खण्ड४ संख्या१ व्याक्होलोडर सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधी, २०७७.pdf
कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 15:44 PDF icon कन्‍टिजेन्सी कार्यविधी.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:09 PDF icon भाग २खण्ड२ संख्या १२ अपाङ्गता परिचय पत्र नियमावली.pdf
आठराई गाउँपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:06 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या११ घ लाईसेन्स.pdf
आठराई गाउँपालिका सहकारी नियमावली, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:02 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या१० सहकारी.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 10/19/2020 - 14:00 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या९ बजार अनुगमन.pdf
आठराई गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:45 PDF icon भाग२ खण्ड२संख्या८प्राविधिक कर्मचारी.pdf
आठराई गाउँपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:41 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या७ कर्मचारी.pdf

Pages