FAQs Complain Problems

वडा नं. २, खाम्लालुङ

  क्र.सं          पदाधिकारीको नाम                     पद सम्पर्क नं. 
  श्री भिम बहादुर लिम्बु   वडा अध्यक्ष          ९८६७७६२९९८         
  श्री सम्झना तामाङ्ग   वडा सदस्य   
  श्री पर्मिला नेपाली   वडा सदस्य   
  श्री गुमान सिं ईश्वो   जि.स.स. प्रमुख      
  श्री विर्ख बहादुर लिम्बु   वडा सदस्य  
  श्री डम्बर अधिकारी   वडा सचिव 9852683322

इमेलः khamlalung2@gmail.com

 

Population: 
2,487
Ward Contact Number: 
९८६७७६२९९८