FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

७८-७९ 11/24/2021 - 17:56 PDF icon रातो किताब २०७८-०७९.pdf

आठराई गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम आ. व. २०७८/०७९

७८-७९ 09/03/2021 - 13:02 PDF icon Budget 2078.79.pdf

२०७७/०७८ को दोस्रो सभाबाट पारित तथा संशोधित बजेट ।

७७/७८ 07/15/2021 - 20:01 PDF icon budget 077.078.pdf

आठराई गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम आ. व. २०७७/०७८

७७/७८ 03/18/2021 - 14:00 PDF icon बजेट २०७७-७८.pdf

अ व २०७६/०७७ आठराई गाउँपालिका ससर्त अनुदान कार्यक्रम

७६/७७ 09/24/2019 - 10:38 PDF icon sasarta 2076.pdf

आ व २०७६/०७७ आठराई गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 10:34 PDF icon Ga pa program.pdf

आठराई गाउँपालिका बजेट नीति तथा कार्यक्रम आ व २०७६/०७७

७६/७७ 09/23/2019 - 14:59 PDF icon red bookk.pdf

आठराई गाउँपालिकाको निति, बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका २०७५/०७६

७५/७६ 08/27/2018 - 11:48 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको निति, बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका २०७५/०७६

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कृषि बजेट

७४/७५ 06/12/2018 - 16:18 PDF icon KRISHIbudget.pdf

आ. ब २०७४/०७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 06/12/2018 - 16:14 PDF icon अन्तिम वजेट.pdf