FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अन्तर्गत सञ्चालित योजना/कार्यक्रमहरुको विवरण

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

मान बहादुर लिम्बु

अध्यक्ष

रुपा देवी कन्दङवा

उपाध्यक्ष