FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठराई पालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:11 PDF icon आठराई पालिकाको सहकारी ऐन
आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:03 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
आठराई गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:03 PDF icon आठराई गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐन
आठराई गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/24/2019 - 11:02 PDF icon आठराई गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५
आठराइ गा पा शिक्षा एेन २०७५ ७५/७६ 09/10/2018 - 14:23 PDF icon आठराइ गा पा शिक्षा एेन २०७५
आठराई गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/27/2018 - 11:26 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५/०७६
आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/27/2018 - 11:16 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७५-०७६.pdf